beeldmerkcpnet

homeicon twitter linkedin

vervolg12Deelnemende zorgverleners wisselen via CP-Net kennis en kunde uit met collega-zorgverleners, onderzoekers en mensen met CP. In het bijzonder betreffende de CP-richtlijn, het implementatieproces en co-design van implementatiehulpmiddelen. CP-Net werkt met de knowledge-brokermethode. Doel van deze afstemming is betere CP-zorg.

CP-Net biedt onder meer:

  • Toegang tot de digitale CP-kennisbank met CP-platform
  • Drie geaccrediteerde CP-Netwerkdagen per jaar
  • Afstemming met BOSK volgens de revalidatie prestatie-indicatoren

Alle CP-zorginstellingen voor zowel kinderrevalidatie als volwassenenrevalidatie kunnen per locatie tegen kostenvergoeding deelnemen.

pijl Aanmelding voor deelname