beeldmerkcpnet

homeicon twitter linkedin sitemap

Kopfoto01

CP-Net nodigt u van harte uit voor haar lustrumcongres op 5 juni 2019. Tijdens het lustrumcongres worden aan de hand van vijf thema’s recente ontwikkelingen in de zorg voor mensen met Cerebrale Parese toegelicht.

  1. De kracht van het zorgnetwerk
  2. Transitie naar volwassen CP-zorg voor volwassenen
  3. Nationale Onderzoeksagenda voor CP
  4. Het CP-register
  5. Gezinsgerichte zorg: haalbare noodzaak?

Vanuit het perspectief van ‘onze driehoek’: mensen met CP, zorgprofessionals en onderzoekers kijken we naar ontwikkelingen binnen andere vakgebieden om van daaruit het verband te leggen naar de zorg voor mensen met CP en daarvan te kunnen leren. Ook is er op deze dag aandacht voor nieuwe en recente ontwikkelingen.

Deze dag is bedoeld voor artsen, paramedici en psychosociale zorgverleners werkzaam in de zorg voor mensen met CP. Ook zorgmanagers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Praktische informatie

Locatie: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
Datum: Woensdag 5 juni 2019
Aanvang werkconferentie: 10.00 uur, deuren open vanaf 9.30 uur
Einde werkconferentie: 16.30 uur, daarna informele borrel
Accreditatie: accreditatie wordt aangevraagd bij de VRA, KNGF en ADAP.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor het congres via het inschrijfformulier dat voor u van toepassing is:

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Early bird tot 5 mei 2019:
€160,- artsen en medisch specialisten
€ 95,- (zorg)professionals en overige geïnteresseerden

Na 5 mei 2019:
€ 200,- artsen en medisch specialisten
€ 125,- zorgprofessionals en overige geïnteresseerden

Knowledge Brokers van CP-Net kunnen kosteloos deelnemen.